Oddaja zahtevka za izbris, spremembo ali vpogled do anketnih podatkov

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do izbrisa, vpogleda ali spremembe vaših osebnih in anketnih podatkov.

Če želite oddati zahtevo za izbris, vpogled ali spremembo, prosimo izpolnite spodnji obrazec:


Želim podati zahtevo za:


Prosimo, čim bolj natančno opišite, na osnovi katerih podatkov lahko identificiramo vaš vnos v anketi (npr. email, ime, komentar, specifične kombinacije odgovorov) in za kateri podatek oziroma podatke želite oddati zahtevek za izbris, spremembo ali vpogled.
S klikom na Potrdi bo vaša zahteva poslana avtorju raziskave.