Registracija novega uporabnika 1KA

Novi uporabniki se registrirate s pomočjo spodnje povezave, ki vas preusmeri v samopostrežni portal Informatike in telekomunikacij. Pred tem si preberite in sprejmite pravila uporabe aplikacije.


Pravila uporabe

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Skrbno preberite splošne pogoje uporabe aplikacije eAnkete (v nadaljevanju »aplikacija«), ki jo zaposlenim v družbah Skupine Gorenje (v nadaljevanju »uporabnikom«) nudi družba Gorenje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju »izvajalec«) pred njihovo potrditvijo in pričetkom uporabe storitve.

Uporaba aplikacije šteje kot soglasje uporabnika aplikacije za izvajanje spletnih anket in pridobivanje informacij s strani anketirancev. Uporabnik, oziroma avtor ankete je lastnik ankete, ki odgovarja za vse podatke, ustvarjene in zbrane z uporabo aplikacije znotraj obsega izvedbe posamezne ankete. Z nadaljevanjem rabe aplikacije izvajalec šteje, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe aplikacije.

Izvajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni z objavo novih splošnih pogojev na spletni strani, kjer storitev gostuje.

Splošni pogoji uporabe veljajo za celotno aplikacijo in vse sestavne dele (pod-strani, obrazci, razdelki), razen če je za posamezen del določeno drugače.

2. NAMEN

Spletne ankete, ki se objavljajo in izvajajo preko aplikacije so določene in vzpostavljene z namenom podati uporabniku povratne informacije glede predmeta izvedbe ankete in s tem pridobivanje koristnih in uporabnih vsebin za nadaljevanje in izvajanje dela ter razvoja storitev in izdelkov.

Spletno aplikacijo se lahko uporablja le v skladu z zgoraj opredeljenim namenom uporabe in tako uporaba aplikacije za kakršnekoli druge namene (komercialne, zasebne ipd.) ni dovoljena.

3. FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE

Aplikacija omogoča ustvarjanje in urejanje spletne ankete, vabljenje udeležencev ankete (anketirancev), objave ankete, zbiranje posredovanih odgovorov in osnovno analizo pridobljenih podatkov.

Uporaba aplikacije je na voljo brezplačno. Dostop do aplikacije se uporabniku dodeli na osnovi njegove podane zahteve in odobritve njegovega vodje preko samopostrežnega portala Informatike in telekomunikacij (ess).

4. UPORABA

Kot uporabnik aplikacije eAnkete se obvezujete, da le-to ne boste uporabljali za nezakonite dejavnosti ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji. Spletne aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali kakorkoli drugače škodil informacijskemu sistemu, ki ga uporablja aplikacija, prav tako pa ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom aplikacije ter pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve aplikacije.

5. AVTORSKO ZAŠČITENE VSEBINE

Vsebine, ki so uporabljene v aplikaciji, lahko predstavljajo avtorsko zaščitene vsebine in se lahko uporabljajo znotraj skladnosti z področno zakonodajo (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah).

V kolikor pri posamezni vsebini ni navedeno drugače, je vsebine možno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se vsebine ne spreminjajo oziroma predelujejo in da je ob uporabi tudi jasno naveden vir.

Za morebitne kršitve, ki jih povzročijo uporabniki aplikacije, izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti ali pravnih zavez.

6. PIŠKOTKI

Uporabnik ima v aplikaciji možnost nastavitve piškotkov (lahko jih onemogoči ali omeji), kjer pa se sicer v spletnih anketah le-ti privzeto ne uporabljajo in tudi ne shranjujejo na računalnikih anketirancev. Uporabnik naj jih tako uporablja le kadar smatra, da je to nujno oz. bi njihovo onemogočanje lahko pomembno vplivalo na kakovost zbranih podatkov.

Možnost upravljanja s piškotki imajo tudi anketiranci, kjer lahko funkcionalnost shranjevanja na ravni spletnega brskalnika omogočijo ali onemogočijo. Prav tako lahko anketiranec piškotke preko brskalnika ali pa neposrednega dostopa do hrambe piškotkov tudi odstrani.

7. OSEBNI PODATKI

Za zbiranje kakršnihkoli osebnih podatkov v anketah mora uporabnik aplikacije pridobiti ustrezno soglasje anketiranca. Anketiranec se mora z zbiranjem osebnih podatkov izrecno strinjati, sicer ne more izpolnjevati vprašalnika.

V primeru, da ima uporabnik anketo, v kateri zbira osebne podatke (ime, priimek, email, telefon, podatki o lokaciji - prebivališču), v aplikaciji ustrezno označi, da gre za GDPR-ju zavezujočo anketo, kjer ima aplikacija pripravljeno soglasje za anketirance. Če anketiranec poda soglasje za zbiranje podatkov, nadaljuje z izpolnjevanjem ankete. V primeru, da se anketiranec z zbiranjem osebnih podatkov ne strinja, je anketa zanj zaključena (prikaže se obvestilo, da izpolnjevanje ankete zaradi nestrinjanja z zbiranjem osebnih podatkov zanj ni mogoče).

V primeru, da uporabnik izvaja anketiranje vabljenih anketirancev, mora predhodno zagotoviti ustrezno pravno podlago (soglasje, pogodbeno razmerje, zakonska obveznost) za izvedbo poziva anketirancev k udeležbi pri anketi.

Uporabnik ankete je odgovoren, da izvrši vse zahteve, ki jih za njegove ankete podajo anketiranci (zahteva za izbris, dostop, spremembo osebnih oziroma anketnih podatkov). Anketiranci prej omenjene zahtevke oddajo na naslovu gdpr@gorenje.com.

8. ODSTRANJEVANJE PODATKOV

Vsi podatki, ki so vezani na izvedbo posamezne ankete, se po končani izvedbi odstranijo iz sistema. Uporabnik po končani izvedbi ohrani le nabor anketnih vprašanj in izdelano statistično analizo odgovorov, konkretne podatke vezane na postopek izvajanja anket pa so iz sistema odstranjeni. Osebni podatki morajo biti ob tem ustrezno odstranjeni.

9. KONTAKTNI PODATKI

V primeru, da se pri delovanju opazili napako, netočnost, neažurnost, razobličenje aplikacije (defacement) nam to prosim sporočite na helpdesk@gorenje.com.

Zapri